Ženy – hasičky mají v SDH Senohraby již dlouhou tradici.

SDH Senohraby byl založen v roce 1898 a první členky hasičky byly registrovány již roku 1901. Ženy většinou stály po boku svých manželů – aktivních hasičů. I když se ženy přímo neúčastnily zásahů přesto byly nepostradatelnou součástí sboru. Za zmínku stojí alespoň několik jmen členek které působily ve sboru okolo roku 1940 byly jimi např. Františka a Anna Topolovi, Marie Nešutová a Marie Bulisová.

První úspěchy hasiček v soutěžích požárního sportu se datují okolo roku 1963 kdy se dívky zúčastnily soutěže v Pyšelích kde se umístily na 1. místě. K těmto patřili např.: pí. M. Lamačová, Nedvědová, Tomanová , Kumstová, Čermáková , Králíčková, Lehejčková, Santolíková, Klausová, Stará a pí Eva Hlaváčková, některé z nich jsou dodnes aktivními členkami.

Další generací která byla aktivní nejen ve sboru ale i v požárním sportu byly např. E. Hlaváčková ml., E. Dušková, M. Kočová , pí Bílá ,Holá, Plátková, Růžičková a Kadeřábková. Toto družstvo zaznamenávalo úspěchy v PS, účastnili se soutěží v Mnichovicích , Senohrabech a Pyšelích.

Přesto že se aktivita hasiček v požárním sportu na nějakou dobu odmlčela, ženy nadále zůstaly důležitou součástí sboru a aktivně se podílely ve všech činnostech sboru.

Činnost družstva žen od roku 2005

 2005 a 2006 - Družstvo začalo fungovat v zimě 2005, jaro 2006 se odehrávalo v duchu příprav na soutěž v požárním sportu, která se konala v Ondřejově v květnu tohoto roku. První soutěž družstva nedopadla nejlépe v disciplíně 4x 100 m bylo družstvo diskvalifikováno tudíž v soutěži nebylo klasifikováno.

Naštěstí první neúspěch členky neodradil a začala důkladná příprava na další sezónu, pod vedením Michala Bílého a Jirky Fajstavra.V tomto roce se družstvo zúčastnilo taktického cvičení Tunel 2006, kde  členky vykonávaly funkci rozhodčích v disciplíně zdravovědy nebo se účastnily jako figurantky.

 2007 - V roce 2007 se družstvo účastní Okresní soutěže v požárním sportu v Odolené Vodě kde doběhlo s platným časem, který ale bohužel stačil pouze na poslední 5.místo.Další soutěží, které se družstvo zúčastnilo byl memoriál Jirky Kulhánka v Ondřejově kde družstvo zaznamenalo první úspěšný okamžik a umístilo se na 2. místě a ženy si přivezli svůj první pohár.

 2008 - V roce 2008 se stává pro družstvo již samozřejmostí účast v Okresním kole požárního sportu tentokrát v Šestajovicích, družstvo si vylepšuje výsledek oproti předešlému roku ale na pohár to bohužel nestačí a družstvo se vrací s výsledným 4.místem. V okrskové soutěži v Třemblatech v září 2008 družstvo žen doběhne na 2. místě a zajistí si postup na okresní kolo pro rok 2009

Členky družstva se v červnu účastní soutěže Železný hasič a zásluhou Hanky Libovické má SDH Senohraby o jeden pohár víc (3.místo,jednotlivci – ženy).

 2009 - V roce 2009 si družstvo žen přiváží diplom za 6.místo z Okresní soutěže v požárním sportu ve Staré Boleslavi. I v tomto roce se některé členky účastní soutěže v disciplínách TFA (Dobrovolný železný hasič) a po krásném sportovním výkonu Terezy Rutové v Senohrabech zůstává pohár za 2.místo (jednotlivci – ženy). Na podzim se družstvo účastní Okrskové soutěže ve Zvánovicích , kde vítězí a do Senohrab přiváží zlato a podle postupového klíče si zajišťuje účast na další Okresní soutěži.

 2010 - Rok 2010, přináší velké překvapení a zlatý pohár za 1.místo v Okresní soutěži ve Staré Boleslavi. Velkou radost a oslavu po návratu ze soutěže, střídá období příprav na reprezentaci okresu Praha -východ v Krajském kole soutěže.Měsíc to byl opravdu perný, družstvo se scházelo téměř ob den a věnovalo se tréninku. Družstvo žen se nescházelo samo, ale většinou jim bylo po boku i družstvo mužů, kteří pomáhali s přípravou a dodávali všem členkám novou energii.

Krajské kolo soutěže se konalo v Nymburce, soutěž byla rozdělena na dva soutěžní dny. Po prvním dni a odběhnutí disciplín 100m překážek a štafeta 4x100 m, se družstvo připravuje na druhý soutěžní den a na disciplínu požární útok. Při požárním útoku bohužel dochází k závadě na materiálu, družstvo Praha-východ ( Senohraby ) končí na posledním 12.místě. Na krajské kolo nás přijeli podpořit starosta SDH Senohraby a starosta okresu Praha-východ.

Družstvo si přiváží alespoň zlatý pohár z memoriálu, který se koná v srpnu v Ondřejově.

V roce 2010 nás štěstí neopouští a z Okrskové soutěže v Ondřejově si družstvo žen přiváží, kromě zlatého poháru za 1. místo  i putovní pohár Okrsku č.2 ( obsah 3,5 l ).

 2011 - Letošní rok byl oproti roku loňskému po sportovní stránce pro naše družstvo slabší.Družstvo žen se neúčastní Okresního kola ( nedostatek soutěžících – osobní důvody ).Činnost družstva byla narušena  vnějšími faktory, nálada v družstvu není ideální a nad dalším trváním družstva visí otazník.

V polovině prázdnin se družstvo schází a  tráví spolu volný čas,věnují se další přípravě a účastní se memoriálu J. Kulhánka kde obsadí 1.místo. V tomto roce se družstvo účastní ještě Okrskové soutěže, ze které si přiváží pohár za druhé místo. Nyní se družstvo připravuje na další rok.

 

Družstvo nyní soutěží ve složení: 

Brožová Tereza – strojník

Fajstavrová Ivana – sací, vedoucí družstva 

Hoffmanová Michaela - rozdělovač 

Kaprálková Lucie – proud 

Řeháková Eliška – proud  

Hanzlová Barbora – koš 

Malinová Veronika – vedení „B“ 

Rutová Tereza – proud 

Rády mezi s sebou přivítáme nové členky.