Sportovní družstva muži

Družstvo muži mladší A působí od soutěžního roku 2002-2003, kdy jsme se sešli a rozhodli se založit soutěžní družstvo. Pod vedením zkušených vedoucích se z nás stal kvalitní tým. Své působení na poli požárního sportu jsem započali v kategorii dorost. A jak léta utíkala dostali jsem se s menšími změnami v osazenstvu až do kategorie Muži mladší.

Několik členů sportovního dužstva A rovněž po dovršení požadovaného věku neváhalo doplnit jednotku našeho sboru.

Rovněž se někteří z nás účastňí soutěže Dobrovolný železný hasič pořádané naším sborem v disciplínách tfa. Naše umístění se pohybují kolem středních pozic.

Také se nemalým dílem podílíme na chodu sboru a jeho jednotky. S našima děvčaty se účastníme řady brigád na obnově hasičárny a jejím chodu. Údržba sportovní techniky je nutnou samozřejmostí a naší radostí. Rovněž pomáháme při organizací různých soutěží a jiných akcí sboru.

Družstva Muži mladší B a Muži starší jsou týmy tvořeny členy sboru, kteří už souteží pro radost a účastní se většinou okrskových soutěží a různých memoriálů. Ale záleží jak jim jejich rodinné a jiné povinnosti dovolí. Ikdyž nesoutěží a necvičí již pravidelně stále svůj um v požárním sportu nijak neztratili a dokáží být kvalitní konkurencí. A jak již bylo zmíněno družstvo Muži mladší B tvořené členy výjezdové jednotky svým skvělým výkonem porazilo jejich mladší konkurenci z družstava A.