Okrsek č. 2 - Senohrabsko 

Okrskové orgány:

1. Okrskové orgány (dále jen okrsek nebo okrskové orgány) mohou být ustavovány v zájmu koordinace činnosti sborů zpravidla v územních hasebních obvodech. OSH může zřídit okrsek , jako organizační jednotku SH ČMS. Okrsek tvoří okrskové orgány. Svou působnost odvozují od působnosti jim postoupené (svěřené) OSH.

2. Okrskovými orgány jsou:

3. Postavení, organizaci, působnost a pravidla jednání a rozhodování okrskových orgánů určuje shromáždění představitelů sborů a ve své činnosti jsou řízeny výkonnými orgány OSH.

Více informací zde ...