Mladí hasiči
 

Do kroužku mladých hasičů chodí děti od 6 do 15 let a jsou rozděleny do kategorií mladší a starší.

Mladí hasiči se věnují požárnímu sportu při kterém se učí základy hasičiny, které využijí hlavně na soutěžích. Účastní se celostátní hry Plamen, která se skládá z podzimního a jarního kola Závodu požární všestrannosti. Na podzim se soutěží v běhu, ve střelbě ze vzduchovky, ve znalosti požární ochrany, šplhu, znalostech topografie, první pomoci a uzlování. Jarní kolo zahrnuje soutěže v požárním útoku, v závodu požárních dvojic, štafety 4x 60, požární útok CTIF, štafeta CTIF.

Dále se účastníme uzlovacích závodů, okrskových soutěží nebo ukázek našich dovedností při různých místních událostech.

 Schůzky mladých hasičů se konají v pátek v 17:30.